تولید محتوا


2 تخصص واژه ايست كه گاهي به دانش و دانسته هاي علمي يك فرد
در موردي خاص اطلاق ميگردد و در بعضي از رشته ها همانند پزشكي و
حتي كامپيوتر داشتن چند تخصص در موارد هم خانواده يك مزيت دانسته ميشود
در پارسي سان سعي شد افراد با تخصص هاي تك بعدي انتخاب نشوند و افراد با
وسعت دانش در زمينه هاي گوناگون گرد هم جمع شوند تا انعطاف پذيري اعضاي تيم
در موارد مختلف بيشتر شود.
از آنجايي كه پارسي سان از تيم هاي تخصصي گوناگوني تشكيل شده،لذا
خدمات گوناگوني را ارائه ميدهد.در ادامه به بيات مختصر اين خدمات ميپردازيم:
طراحي گرافيك :‌
شامل گرافيست ها و طراحان گرافيك و اپراتورهاي حرفه اي گرافيك باعث تشكيل تيمي
منسجم هم از لحاظ هنري و هم از لحاظ پياده سازي طرح ها شده و باعث كوتاه شدن
مسير و زمان اجراي پروژه هاي گرافيكي شده است.
طراحي وب:
طراحي وب و پرتال ها و ... از موارديست كه به تخصص هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف
نياز دارد. اين امر توسط تيم هاي پارسي سان برآورده شده است.براي اموري مانند طراحي وب
از مدير پروژه تا برنامه نويس نهايي همه در كنار هم قرار دارند و با نظارت متخصصان هنري و
تحليل گران پروژه،حتي يك پروژه ساده نيز تمامي مراحل مهندسي را طي ميكند و
از كيفيت مهندسي برخوردار خواهد بود.
چاپ و امور پيش از چاپ:
صنعت چاپ و فرآيند تخصصي و پيچيده پيش از چاپ اموري هستند كه تجربه و تخصص و
مديريت زمان و مديريت كلي پروژه باعث موفقيت مي شوند و از هدر رفتن هزينه هاي
كلان تبليغاتي جلوگيري ميكنند و گاهي موفقيت يك پروژه تبليغاتي و اطلاع رساني به
موفقيت يك پروژه چاپي وابسته ميگردد كه بخش پيش از چاپ به عنوان هسته اصلي
اين امور ، نقش تعيين كننده و قابل رقابت را مشخص ميكند.
پارسي سان علاوه بر داشتن تيم حرفه اي و بسيار با تجربه در اين زمينه، با همكاري
بهترين شركت ها و صاحبان صنايع چاپ ، فرآيند توليد يك محصول چاپي را با بهترين
كيفيت به كوتاه ترين زمان ممكن مي رساند و خاطري آسوده را براي مشتري از
لحاظ مالي و معنوي به ارمغان مي آورد.
تبليغات :
دنياي تبليغات امروز ، بسيار گسترده و پيچيده است . زمينه هاي تبليغاتي گوناگون
و نويني گسترش و توسعه يافته اند و تكنولوژي نيز با ارائه دستاورد هاي جديد ، هرلحظه
دنياي تبليغات را دگرگون ميكند.
هسته اوليه در تبليغات را شناخت و ايده هاي نو ساخته است و دانش و تجربه نيز
به همراه آنان در موفقيت يك پروژه تبليغاتي سهم چشم گيري دارند.
در تمام كشورهاي صنعتي كه تبليغات بخش مهمي از آن صنايع را شامل ميشود ،افراد
و يا يك شركت خاص توانايي ارائه خدمات مختلف تبليغاتي يك صنعت را نداشته و شركت ها
و تيم هاي مختلفي براي يك امر تبليغاتي در كنار هم فعاليت ميكنند.
پارسي سان ، توانايي گردآوري افراد مخصص و شركت ها و كانون هاي مختلف تبليغاتي
را براي مديريت و تشكيل پروژه هاي بزرگ تبليغاتي را دارد و با استفاده از مديران پروژه و
تجربه مجريان تبليغاتي ، به بهترين شكل ممكن يك پروژه تبليغاتي را به ثمر مي رساند.
پارسي سان ، با تيم هاي مختلفي در زمينه هاي گوناگون به شكل منسجم به ارائه
اين خدمات مي پردازد.
تعدادي مختصر از زمينه هاي فعاليت تيم هاي تبليغاتي :
فيلم برداري و امور مرتبط ،‌آهنگ سازي و امور وابسته،گرافيك و چاپ ، مالتي مديا
تبليغات اينترنتي ، تبليغات مجلات و رسانه هاي مرتبط ، تبليغات برون شهري ،هداياي تبليغاتي
طراحي دكور شركت ها و صنايع
كارگاه برنامه نويسي :
يكي از جنبه هاي پيشرفت دنياي امروز ، نرم افزار ها مي باشند كه بساري از صنايع
كه در كاملا به آن وابسته شده اند.
توليد نرم افزار و فرآيند بسيار پيچيده آن ،تنها با داشتن تيم هاي مختلف و متخصص
امكان پذير است.حجم اطلاعات و تنوع صنعت نرم افزار امروز ،به گونه ايست كه تنها
شركت ها و تيم هاي مجهز به افراد حرفه اي و دانشمند ، موفق هستند و بررسي
و تحليل حرفه اي و مهندسي نمودن پروژه ها ، امري است كه از صرف هزينه مجدد
و گاهي به خطر افتادن يك صنعت ديگر جلوگيري به عمل مي آورد.
پارسي سان توانايي انجام و ارائه پروژه هاي نرم افزاري گوناگون و گسترده اي را دارد.
پارسي سان براي هرگونه پروژه اي چه به ظاهر كوچك و ساده تا پروژه هاي بزرگ ،
مجهز به تيم تخصصي بوده و فرآيند توليد محصول نرم افزاري با در نظر گرفتن تمامي ابعاد ،
براي آنها اجرا شده و موفقيت پروژه را تا حد قابل قبولي تامين مي نمايد.
تعدادي از گرايش هاي بنيادي موجود در پارسي سان:
ايجاد بانك اطلاعاتي
بهينه سازي بانك اطلاعاتي
برنامه نويسي وب
نرم افزار هاي چند رسانه اي
برنامه نويسي سيستم
توليد نرم افزار هاي تخصصي
بهينه سازي نرم افزاري